Jaunumi

Biomat Project

BIOMAT is a highly innovative 4-year European Project aiming to establish an Open Innovation Test Bed (BIOMAT-TB) for providing services to a wide range of European industries and SMEs in order to accelerate and facilitate the uptake of innovation in nano-enabled bio-based cellular materials.  BIOMAT consortium has identified a large demand for nano-enabled bio-PUR foams with very large markets. Thus,

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKTONE

„Bezšuvju poliuretāna pārklājumu ar samazinātu kompozīcijas viskozitāti un reaktivitāti izstrādāšana” Sadarbojoties ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas polimēru laboratoriju esošās poliuretāna pārklājuma sistēmas kompozīcijas modificēšana izmantojot tallu eļļas ēsterus un midificētās kompozīcijas ieguve laboratorijas apstākļos. Sistēmas izstrādes procesā: pārbauda kompozīcijas viskozitātes un reaktivitātes izmaiņas, pievienojot šķīdinātāju, katalītiski aktīvu poliuretānu un aizvietojot kompozīcijā esošo poli-izocionātu ar MDI

ReInvent

In view of moving towards a post-petroleum society, the communication of the European Commission on 13 February 2012 entitled “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”, and in particular its Action Plan, aims to integrate better biomass producing and processing sectors in order to reconcile food security, natural resource scarcity and environmental objectives with

LIFE Fit for REACH

  2018.gadā “Ritols” ar “Baltijas Vides foruma” palīdzību un Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai ar aizvietošanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, LIFE14 ENV/LV/000174) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstu īstenoja di-izononilftalāta (CAS 28553-12-0) aizvietošanu trīskomponentu poliuretāna grīdas pārklājumos. Aizvieto bīstamos ftalātus industriālajos grīdas klājumos Grīdas klājumam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKTONE

„Poliuretāna polimērpārklājuma ar augstu pildījuma pakāpi izstrādāšana” Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu SIA „Ritols” izstrādā jaunu poliuretāna polimērpārklājumu ar augstu pildījuma pakāpi. Pārklājums tiek izstrādāts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta polimeru laboratorijā ar kuru ir izveidojusies ilgstoša un produktīva sadarbība iepriekšējos Eiropas Savienības projektos. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu poliuretāna kompozīciju, kas paredzēta polimērpārklājumiem

EVOLUTION (2012-2016)

Eiropas savienības 7-ietvarprogrammas projekts EVOLUTION (The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic) tika uzsākts 2012. gada novembrī. Projekta koordinātors ir Alborgas universitāte (Dānija). Projekta mērķis ir ar  inovatīvu risinājumu palīdzību izstrādāt patērētājam un videi draudzīgu automobīļa NidoEV

Forbioplast (2008-2012)

Eiropas savienības 7-ietvarprogrammas projekts FORBIOPLAST (Forest Resource Sustainability through Bio-Based Composite Development) tika uzsākts 2008. gada jūlijā. Projekta koordinātors ir Pizas universitāte (Itālija). Projekta mērķis ir izstrādāt polimērmateriālus no mežrūpniecības blakus produktiem. SIA „Ritols” darbojas darba paketē kopā ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta polimēru laboratoriju- putupoliuretāna iegūšanā no atjaunojamajām izejvielām. Putupoliuretāna kompozīcijā naftas produkti