LIFE Fit for REACH

 

2018.gadā “Ritols” ar “Baltijas Vides foruma” palīdzību un Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai ar aizvietošanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, LIFE14 ENV/LV/000174) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstu īstenoja di-izononilftalāta (CAS 28553-12-0) aizvietošanu trīskomponentu poliuretāna grīdas pārklājumos.

Aizvieto bīstamos ftalātus industriālajos grīdas klājumos

Grīdas klājumam industriālā objektā ir jābūt ne tikai mehāniski, bet arī ķīmiski un pat termiski izturīgam. Tāpēc uzņēmumā Ritols recepte šādam grīdas klājumam, kas atbilstu augstajām prasībām, tika izstrādāta turpat divu gadu garumā.

Kompānijas piedāvātie industriālie trīskomponentu grīdas klājumi var tikt pielāgoti ne tikai klienta tehniskajām prasībām, bet arī estētiskajām vēlmēm, pievienojot krāsu pigmentus vai faktūru veidojošas piedevas. Tie ir arī ilgi kalpojoši – aptuveni 10 gadus.

Līdz šim vienā no minētā grīdas klājuma komponentēm kā plastifikatoru Ritols izmantoja di-izononilftalātu (DINP), taču pastāv bažas, ka šī viela kaitē cilvēka hormonālajai sistēmai. Turklāt, lai arī konkrētajam DINP pielietojumam nav īpašu ierobežojumu, nozarē arvien biežāk vispār atsakās no ftalātu kā plastifikatoru izmantošanas.

LIFE Fit for REACH atbalsts bīstamo vielu aizvietošanai ļāva DINP vietā grīdas klājuma komponentē pievienot citu plastifikatoru – DINCH, kas, pēc pašu uzņēmuma pārstāvju teiktā, gan nodrošina tās pašas nepieciešamās īpašības, gan nepieciešamo gala rezultātu. Pēc aizvietošanas Ritols vairs neizmanto vismaz 200 kg DINP gadā, un grīdas klājums ir tikpat izturīgs un atbilstošs klientu prasībām.

Jaunā sastāva grīdas klājums jau izmantots, piemēram, uzņēmumā Ezerkauliņi, kur ar to izklāti aptuveni 1000 m², un darbs tiek turpināts.

Ritols ir viens no nedaudziem konkrētajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem, un Latvijas tirgū tas darbojas jau kopš 1990. gadu sākuma.

LIFE Fit for REACH ir starptautisks projekts, kas palīdz Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un īstenot bīstamo vielu aizvietošanu ar drošākām alternatīvām. Vairāk informācijas: http://fitreach.eu/lv.

 

 

 

 

Mūsu partneri

Kāpēc izvēlēties tieši mūs?

Darbi paveikti laikā

20 gadu pieredze

Klientu atbalsts

Izpildīto darbu garantija